Podstawy radiokomunikacji amatorskiej

zajecia_01_male

Na potrzeby realizowanego w 2013 roku projektu „Radiokomunikacja naszą pasją” opracowałem materiały szkoleniowe pomocne do prowadzenia zajęć z radiokomunikacji amatorskiej. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską,  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Materiały można wykorzystywać do samodzielnej nauki lub prowadzenia zajęć z adeptami krótkofalarstwa.

Projekt „Radiokomunikacja naszą pasją” realizowany był od kwietnia do października 2013 roku na bazie wyposażenia klubu SP9KOZ w Gminie Kozy. Prowadziłem w nim zajęcia, w których uczestniczyła młodzież z powiatu bielskiego. Kurs ukończyło 14 osób zdając egzamin na uprawnienia w radiokomunikacji radioamatorskiej.

Materiały do pobrania w formie plików .pdf:

Moduł 1. Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej.

Moduł 2. Zasady BHP i pierwsza pomoc.

Moduł 3. Radiokomunikacja radioamatorska.

Więcej informacji o projekcie „Radiokomunikacja naszą pasją” na stronie: www.radio.kozy.pl/projekt/

W przypadku powielania materiałów należy podać źródło informacji.