O krótkofalarstwie

Radiokomunikacja amatorska zwana jest w Polsce  krótkofalarstwem.

radioscoutingJest to jedna z ciekawszych pasji,  która łączy ze sobą blisko 4 mln ludzi na całym świecie. Podstawą krótkofalarstwa jest prowadzenie łączności radiowej pomiędzy amatorami radiokomunikacji, posiadającymi stosowne zezwolenie na pracę na radiostacji.Krótkofalowcy są w różnym wieku i różnych zawodów, od kilkuletnich dzieci do sędziwych już osób. Tym wyjątkowym hobby zajmują się królowie, prezydenci, naukowcy, aktorzy, astronauci i piosenkarze. Krótkofalowcy są czasami myleni z użytkownikami CB radia, jednakże jest to zupełnie inna działalność.

homemaderadio-300x219Korzenie krótkofalarstwa sięgają praktycznie do wynalazku radia. Pionierami w tej dziedzinie byli przede wszystkim: Guglielmo Marconi, Aleksander Popow i Nikola Tesla. To oni jako pierwsi prowadzili doświadczenia nad wykorzystaniem fal elektromagnetycznych do przesyłania wiadomości na odległość. Gdy to im się wreszcie udało,  bardzo szybko znajdowali wielu naśladowców – przyszłych krótkofalowców – radioamatorów własnoręcznie budujących urządzenia do przeprowadzania łączności.

Współczesnych pasjonatów łączy pasja jaką jest magia radia, która pomimo rozwoju Internetu i telefonii komórkowej, przetrwała ponad 100 lat.

 

ham_radio_tips_guide-300x187Każdy krótkofalowiec posiada w domu swój kącik radiowy, w którym ma zainstalowane nadajniki, odbiorniki, czy tzw. transceivery – czyli urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz dodatkowe wyposażenie, które służy do prowadzenia łączności radiowych. Zanim jednak zostanie się krótkofalowcem kieruje się pierwsze kroki do klubu radiowego by posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności.

W krótkofalarstwie można znaleźć wiele miejsc na rozwijanie swoich różnorodnych zainteresowań i eksperymentować na niewyobrażalnie wielką skalę. Tu bowiem możliwe jest np. prowadzenie łączności za pośrednictwem Księżyca, od odbić od śladów meteorów,zorzy Amateur-Satellite-fullpolarnej, przy wykorzystaniu satelitów amatorskich itp. Krótkofalowcy mają do dyspozycji kilkanaście pasm radiowych, na których mogą nawiązywać łączności za pomocą telegrafii (kodem Morse’a), fonii, a także emitować i odbierać obrazy telewizyjne.  Odbywa się to przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki komputerowej i specjalistycznych programów. Przy użyciu nadajników o niewielkiej mocy potrafią nawiązywać łączności z najdalszymi zakątkami na  kuli ziemskiej.

Krótkofalarstwo niesie za sobą ogromny potencjał sportowy. Organizowane są np. krajowe i międzynarodowe zawody polegające na nawiązaniu w określonym czasie największej ilości łączności. Najlepsi radiooperatorzy startują w Olimpiadach Radiowych rozgrywanych co cztery lata.

Niezwykle ciekawą dziedziną jest tzw. DX-ing czyli nawiązywanie łączności z odległymi radiostacjami. Pokrewną dziedziną są organizowane specjalne ekspedycje do najbardziej atrakcyjnych miejsc na Ziemi.

diploma-magna-grecia-300x194Jak przystało na sportową rywalizację także w krótkofalarstwie istnieje cała gama rankingów. Najlepsi radiooperatorzy otrzymują puchary, dyplomy, certyfikaty i nagrody rzeczowe.

Razem z otrzymywanymi potwierdzeniami łączności (tzw. kartami QSL) wszystko to stanowi barwną kolekcję świadczącą  o osiągnięciach każdego ich właściciela.

K1_front_top_offKrótkofalowcy to także konstruktorzy.  Pierwszymi konstrukcjami najczęściej są anteny  nadawczo-odbiorcze niezbędne do pracy radiostacji, a zaawansowani konstruktorzy wykonują własne stacje radiowe, często przewyższające parametrami urządzenia fabryczne.

W krótkofalarstwie jest wreszcie miejsce na zwyczajne pogawędki na pasmach radiowych. Chęć prowadzenia rozmów ze stacjami zagranicznymi wymusza naukę języków obcych, głównie języka angielskiego – uniwersalnego dla radioamatorów całego świata, a także opanowania  kodu Morse’a. To także znakomita okazja do nauki geografii, astronomii, fizyki i matematyki.

Max_Surayev_Ham_Radio_Session_Jan10wwwO silnej pozycji krótkofalowców w świecie i ich wielkim wkładzie w rozwój radiokomunikacji może świadczyć fakt dopuszczenia radiowej służby amatorskiej do udziału w różnego rodzaju projektach naukowych. Klasycznym przykładem jest ARISS – program edukacyjny agencji kosmicznych, w którym jego uczestnicy nawiązują bezpośrednie łączności z astronautami przebywającymi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Te działania adresowane są przede wszystkim do młodych ludzi, którzy poprzez swój aktywny udział poznają problematykę badań kosmicznych, pobudzają do nauki i rozwijają techniczne zainteresowania.

ares-cl-lrg-300x287Bardzo istotnym aspektem amatorskiego radia są możliwości jego wykorzystania w przypadkach katastrof i klęsk żywiołowych. Wielokrotnie krótkofalowcy uczestniczyli w takich akcjach, organizując łączność na obszarach dotkniętych tragedią, gdzie zawiodły profesjonalne środki łączności.

Amatorzy radia mają swoje organizacje krajowe. W Polsce krótkofalowców zrzesza Polski Związek Krótkofalowców, który pomaga swoim członkom w rozwijaniu zainteresowań i reprezentuje całe środowisko wobec administracji państwowej.

Na świecie organizacją taką jest Międzynarodowy Związek Krótkofalowców (IARU) zrzeszający wszystkie krajowe stowarzyszenia i m.in. koordynujący  harmonijne wykorzystanie pasm radiowych.

sp9koz_przy-radiu_maleKrótkofalarstwo jest stosunkowo trudnym zajęciem. Wymaga dużej wiedzy i wytrwałości w ciągłym doskonalenia umiejętności radiooperatorskich. Ale może właśnie dlatego przyciąga ambitnych ludzi, którzy odnajdują w nim swój sens życia. To hobby jest raczej dla ponadprzeciętnych. Każdy jednak może takim się stać…

Jak zostać krótkofalowcem?

ve2ref-300x279Pozwolenie radiowe (tzw. licencję) na posiadanie i używanie własnej amatorskiej radiostacji uzyskuje się na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu państwowego. Otrzymanie pozwolenia radiowego wiąże się z otrzymaniem indywidualnego znaku wywoławczego jakim krótkofalowcy posługują się w eterze. Znak określa państwo i rejon zainstalowania radiostacji. Przygotowaniem do zdobycia licencji radiowej  zajmują się najczęściej kluby krótkofalarskie, w których spotkać można wykwalifikowaną i pomocną kadrę radiooperatorską. Pod okiem doświadczonych radiooperatorów początkujący radiowcy stawiają swoje pierwsze kroki w eterze. Uczą się odpowiednich procedur, dokonują nasłuchów, a następnie dopuszczani są do prowadzenia samodzielnych łączności. Gdy opanują podstawy, mogą już śmiało przystąpić do egzaminu i uzyskać licencję, a wraz z nią unikatowy znak wywoławczy.  Wtedy stają się krótkofalowcami. Instalują w swoich domach sprzęt nadawczo-odbiorczy, rozwieszają anteny i od tej chwili cały świat stoi przed nimi otworem. Teraz wystarczy już tylko włączyć radio i nawiązać swoją pierwszą w życiu łączność, aby tym samym dołączyć do wielkiej krótkofalarskiej rodziny… .

W Polsce funkcjonuje wiele klubów krótkofalarskich, gdzie można zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu na uprawnienia w radiokomunikacji amatorskiej.  Krótkofalowcy zrzeszeni są w Polskim Związku Krótkofalowców.